BUDYNEK

W grudniu 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 roku. Najistotniejszymi wymaganiami postawionymi przed projektantami było wpisanie bryły muzeum w kontekst otaczającej przestrzeni, uplasowanie architektury w pobliżu ścisłego centrum Starego Miasta, w otoczeniu wielu historycznych miejsc i obiektów oraz opracowanie projektu architektonicznego o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. Do konkursu dopuszczono 56 zespołów, spośród których sąd konkursowy pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki wybrał do ostatniego etapu 6 pracowni architektonicznych. Ostatecznie jury wyłoniło zwycięski projekt opracowany przez pracownię WXCA z Warszawy.

W zaproponowanej koncepcji najbardziej charakterystycznym elementem jest nieoczywiste podejście do architektonicznej bryły Muzeum, a mianowicie rozbicie jej na cztery pozornie oddzielne różnokształtne elementy skupione wokół centralnego, okrągłego placu. Projektantom zależało na uchwyceniu wielkopolskiego ducha współpracy, spotkań, budowania relacji społecznych. Wielkim atutem projektu jest właśnie owa przestrzeń, która pełnić może rozmaite funkcje przez cały rok, jako miejsce organizowania imprez, koncertów, pokazów czy też zwykłych spotkań towarzyskich w ogólnodostępnym parku na malowniczych stokach Wzgórza Św. Wojciecha. Rozproszenie budynków nawiązywać ma do pierwszych osad i grodów, zaś ich kamienne elewacje – do pewnej stabilności, siły, solidności. Kameralne wizualnie budynki łączą się w kondygnacjach podziemnych, co z pewnością stanowić będzie zaskoczenie dla zwiedzających, oczom których ukażą się rozległe przestrzenie nowego Muzeum. Może to kolejne odniesienie do ducha Wielkopolan – z pozoru skromnych, nie rzucających się w oczy, a w istocie silnych jednością celu do którego dążyli.

 

Skip to content