DZIEJE WIELKOPOLSKI
1793 – 1914

EKSPONATY

Mapa specjalna Prus Południowych

Wielkoformatowa mapa Prus Południowych (prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793-1807 na części ziem uzyskanych po rozbiorach Rzeczypospolitej), autorstwa Davida Gilly’ego, wyd. S. Schropp u. Comp., Berlin 1802-1803. Mapa podzielona na 13 sekcji, każda z nich opisana na verso nazwami największych miejscowości. Do całości dołączony niewielki arkusz przedstawiający pomniejszoną wersję mapy. Całość umieszczona w tekturowym etui. Podstawowym celem tejże mapy było usprawnienie zarządzania nowymi prowincjami, zwłaszcza w zakresie dostarczania poczty.

Skip to content