WIELKOPOLANIE W WALKACH
O GRANICE II RP

EKSPONATY

Czapka rogatywka oficera strzelców (piechoty) Wojsk Wielkopolskich,

Czapka rogatywka oficera strzelców (piechoty) Wojsk Wielkopolskich, Wielkopolska, 1919. Wykonana z niemieckiego sukna mundurowego, według wzoru wprowadzonego przepisem określonym w Załączniku do rozkazu dziennego Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim nr 17 z 22 I 1919 r. w sprawie opisu umundurowania piechoty i artylerii. Odstępstwem od wzoru jest orzeł wykonany wg wz. 1917 dla Polskiej Siły Zbrojnej. Brak obrączek – oznak stopnia na rozetce i srebrnych przesuwek na podpince. Podpinka prawdopodobnie wtórna. Mundury wielkopolskie noszono aż do ich całkowitego zużycia jeszcze podczas wojny 1920 r. i w początkach roku 1921, kiedy ostatecznie zostały zastąpione mundurem Wojska Polskiego.

Skip to content