GDZIE BĘDZIEMY

Nowy gmach Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 roku zostanie wybudowany na stokach Wzgórza św. Wojciecha w Poznaniu. W miejscu znajdującym się w ścisłym centrum miasta, ale ze względu na charakter okolicznej zabudowy oraz licznych terenów zielonych, bardzo kameralnym i spokojnym. Okolice przyszłego muzeum to obszar o ogromnych walorach turystycznych i historycznych, w tym również związanych z XIX-wieczną Wielkopolską i powstaniem wielkopolskim.

Na Wzgórzu św. Wojciecha znajdują się dwie ważne dla historii miasta i regionu świątynie. Pierwsza z nich to kościół św. Wojciecha z założoną w 1923 r. kryptą zasłużonych (zwaną na wzór krakowski, Poznańską Skałką). Pochowano w niej m.in. szczątki Józefa Wybickiego – autora słów polskiego hymnu narodowego, Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora, twórcy melodii Roty czy płk. Andrzeja Niegolewskiego – uczestnika słynnej szarży pod Somosierrą. Znajduje się tu również serce gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Drugą świątynią, stojącą vis-a-vis kościoła św. Wojciecha jest bazylika św. Józefa, która w okresie międzywojennym pełniła rolę kościoła garnizonowego, najpierw Wojsk Wielkopolskich, a później Wojska Polskiego.

W niewielkiej odległości od niej znajduje się cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, na którym spoczywa wielu wybitnych działaczy niepodległościowych zmarłych na przełomie XIX i XX wieku, a wśród nich również pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego, gen. Stanisław Taczak.

Naprzeciwko nekropolii wznosi się natomiast monumentalny pomnik poświęcony bohaterskim żołnierzom Armii „Poznań”. Był to związek operacyjny, w skład którego wchodziły m.in. jednostki wywodzące swój rodowód z formacji powstańczych. Nieco dalej znajduje się poznańska Cytadela, jedna z największych fortyfikacji XIX-wiecznej Europy, zdobyta fortelem przez powstańców wielkopolskich w grudniu 1918 r.

Na stokach Cytadeli usytuowane są malownicze wojskowe nekropolie, w tym również cmentarz garnizonowy z grobami powstańców i żołnierzy wielkopolskich z okresu walk o granice Rzeczypospolitej 1918–1921.

Skip to content