Dzieje Wielkopolski 1793 – 1914

W katalogu prezentowane są wybrane najcenniejsze eksponaty związane z historią Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Fotografia: Stary Rynek w Poznaniu w czasie powodzi w 1888 roku

Sygnatura: WMN/Z/001144

Typ: Fotografia plenerowa

Material: papier fotograficzny

Technika: Odbitka fotograficzna / czarno-biała

Wymiary: wys.: 12,1 cm; sze.: 16,9 cm

Opis:


Rycina: „Rydzyna”

Sygnatura: WMN/Sz/002168

Typ: Grafika pejzażowa (widok historyczny)

Material: Papier

Technika: litografia tonowana

Wymiary: wys.: 31,6 cm; sze.: 45 cm

Opis:
Litografia na podstawie rysunku Napoleona Ordy pochodząca z „Albumu widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich”, wchodzącego w skład „Albumu widoków historycznych Polski” (seria V). Litografie wchodzące w skład albumu wykonano w zakładzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz. Napoleon Mateusz Tadeusz Orda herbu Orda (1807-1883) był autorem ponad tysiąca akwarel i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na ziemiach polskich, stworzonych w latach 1872–1880, które obecnie są jedynym źródłem dokumentującym wygląd setek rezydencji i innych zabytkowych budowli.


Rycina: „Winnagóra”

Sygnatura: WMN/Sz/002170

Typ: Grafika pejzażowa (widok historyczny)

Material: Papier

Technika: litografia tonowana

Wymiary: wys.: 31,3 cm; sze.: 44,5 cm

Opis:
Litografia na podstawie rysunku Napoleona Ordy pochodząca z „Albumu widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich”, wchodzącego w skład „Albumu widoków historycznych Polski” (seria V). Litografie wchodzące w skład albumu wykonano w zakładzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz. Napoleon Mateusz Tadeusz Orda herbu Orda (1807-1883) był autorem ponad tysiąca akwarel i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na ziemiach polskich, stworzonych w latach 1872–1880, które obecnie są jedynym źródłem dokumentującym wygląd setek rezydencji i innych zabytkowych budowli.


Rycina: „Kruświca nad jeziorem Gopłem” [Kruszwica]

Sygnatura: WMN/Sz/002166

Typ: Grafika pejzażowa (widok historyczny)

Material: Papier

Technika: litografia tonowana

Wymiary: wys.: 31,3 cm; sze.: 45 cm

Opis:
Litografia na podstawie rysunku Napoleona Ordy pochodząca z „Albumu widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich”, wchodzącego w skład „Albumu widoków historycznych Polski” (seria V). Litografie wchodzące w skład albumu wykonano w zakładzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz. Napoleon Mateusz Tadeusz Orda herbu Orda (1807-1883) był autorem ponad tysiąca akwarel i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na ziemiach polskich, stworzonych w latach 1872–1880, które obecnie są jedynym źródłem dokumentującym wygląd setek rezydencji i innych zabytkowych budowli.


Grafika Seweryn Mielżyński (Tygodnik Ilustrowany, nr 166 z 4 marca 1871)

Sygnatura: WMN/A/004591

Typ: Grafika prasowa, Grafika portretowa

Material: papier

Technika: Druk

Wymiary: wys.: 36 cm; sze.: 26,5 cm

Opis:


Pocztówka: Rynek w Krotoszynie, ok. 1945

Sygnatura: WMN/Z/001035

Typ: Pocztówki / widokówki

Material: karton

Technika: druk barwny

Wymiary: wys.: 9 cm; sze.: 14 cm

Opis:
Widokówka – przedmiot o charakterze pamiątkarskim, druk barwny na kartonie, wykonana ze zdjęcia, sygnowana drukiem: «R. Raetzer’s Buchhandlung, Krotoschin», oznaczona stemplem pocztowym: «Krotoschin 9.11.18.» adresowana do rodziny Bryłka. Na rewersie znajduje się odręczny tekst, na płaszczyźnie czołowej drukowany napis: «Krotoschin. Ring». Widokówka przedstawia dwie pierzeje rynku zabudowane piętrowymi kamienicami, które w części parterowej posiadają rzędy markiz. Z lewej strony widoczny fragment prawdopodobnie budynku ratusza .Na pierwszym planie, na płycie rynku stoi latarnia, a obok niej widoczny jest jadący wóz konny.


Pocztówka: Rynek w Czarnkowie

Sygnatura: WMN/Z/001777

Typ: Pocztówki / widokówki

Material: karton

Technika: druk barwny

Wymiary: wys.: 8,3 cm; sze.: 13,7 cm

Opis:


Pocztówka: Kórnik

Sygnatura: WMN/Z/002990

Typ: Pocztówki / widokówki

Material: karton

Technika: druk barwny

Wymiary: wys.: 9 cm; sze.: 14 cm

Opis:


Rycina barwna: „Rombczyn” [Rąbczyn]

Sygnatura: WMN/Sz/002180

Typ: Grafika pejzażowa

Material: Papier

Technika: litografia barwna

Wymiary: wys.: 29 cm; sze.: 36 cm

Opis:
Litografia pochodząca z XIX-wiecznego dzieła zatytułowanego: „Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883” (tłumaczenie z oryginału). Wydany przez Alexandra Dunckera w Berlinie zbiór liczy 16 tomów i zawiera 960 litografii, spośród których ok. 371 przedstawia pałace i rezydencje w obecnych granicach Polski. Na prezentowanej grafice widoczny jest dwór w Rąbczynie (obecny powiat wągrowiecki).


Rycina barwna: „Treben” [Trzebiny]

Sygnatura: WMN/Sz/002177

Typ: Grafika pejzażowa

Material: Papier

Technika: litografia barwna

Wymiary: wys.: 28,5 cm; sze.: 36,5 cm

Opis:
Litografia pochodząca z XIX-wiecznego dzieła zatytułowanego: „Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883” (tłumaczenie z oryginału). Wydany przez Alexandra Dunckera w Berlinie zbiór liczy 16 tomów i zawiera 960 litografii, spośród których ok. 371 przedstawia pałace i rezydencje w obecnych granicach Polski. Na prezentowanej grafice widoczny jest pałac w Trzebinach (obecny powiat leszczyński).


Rycina barwna: „Jarocin”

Sygnatura: WMN/Sz/002184

Typ: Grafika pejzażowa

Material: Papier

Technika: litografia barwna

Wymiary: wys.: 28,5 cm; sze.: 39 cm

Opis:
Litografia pochodząca z XIX-wiecznego dzieła zatytułowanego: „Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883” (tłumaczenie z oryginału). Wydany przez Alexandra Dunckera w Berlinie zbiór liczy 16 tomów i zawiera 960 litografii, spośród których ok. 371 przedstawia pałace i rezydencje w obecnych granicach Polski. Na prezentowanej grafice widoczny jest pałac w Jarocinie – główna siedziba rodowa wielkopolskiej rodziny Radolińskich herbu Leszczyc. Zaprojektowana została w stylu angielskiego neogotyku przez pruskiego architekta królewskiego Friedricha Augusta Stülera na zlecenie Władysława Radolińskiego. Wzniesiono ją w latach 1848-1865.


Płaskorzeźba – „Pogoń”

Sygnatura: WMN/H/000970

Typ: Rzeźba / płaskorzeźba

Material: gips

Technika:

Wymiary: wys.: 37 cm; sze.: 33 cm

Opis:
Tarcza herbowa litewskiej Pogoni z napisem „Członkowie Towarzystwa Młodych Przemysłowców w Poznaniu 9.11.1887” z 1887 roku. Prawdopodobnie wykonana została jako pamiątka zjazdu przemysłowców. Tarcza herbowa litewskiej Pogoni świadczyć może o poczuciu łączności Wielkopolan z innymi przedrozbiorowymi ziemiami polskimi.


Lufa armaty fortecznej z pierwszej połowy XIX wieku, kaliber 90mm

Sygnatura: WMN/MU-P/000001

Typ:

Material: żelazo

Technika: odlew

Wymiary: wys.: 168 cm

Opis:
Armata żelzana wyprodukowana w Szwecji w Finspång 1833; No.107, kaliber 90mm (6 funtowa). Jej stan zachowania wskazuje, że w przeszłości była zakopana do połowy w ziemi, służąc prawdopodobnie jako ozdobny słupek.


Tłok pieczętny z godłem Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Sygnatura: WMN/H/001103

Typ: Przybory kancelaryjne / pieczęcie

Material: stop metali, drewno

Technika: odlew

Wymiary: wys.: 9,5 cm; sze.: 4 cm

Opis:
Na tłoku pieczętnym został wyryty herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego – tarcza z Orłem Białym na piersiach Orła pruskiego pod koroną królewską. W otoku napis: „Kr(ólewska) Pr(uska) Pieczęć Komissyyn.” i to samo w jęz. niemieckim. Po upadku Napoleona, na kongresie wiedeńskim z terenów Wielkopolski utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. Pieczęć należała do organu państwowego wyższej rangi, gdyż w sąsiednim Królestwie Polskim komisjami nazywano późniejsze ministerstwa. Działająca po 1815 r. komisja immediacyjna (immediat commmission) budowała zręby nowej struktury urzędniczej. W państwie pruskim napisy na pieczęciach bywały lakoniczne, bez podawania pełnych nazw. Zwraca uwagę duży format tłoka pieczęci. W drukowanym katalogu pieczęci zachowanych w archiwum w Poznaniu znajduje się jedynie mała pieczątka tego urzędu. Zachowana oryginalna rączka.


Medal jubileuszowy cesarza Wilhelma I z 1897 r., wybity z okazji setnej rocznicy urodzin cesarza; od

Sygnatura: WMN/M/001280/0002

Typ: Falerystyka / odznaczenia obce

Material: mosiądz

Technika: sztancowanie

Wymiary: śr.: 4 cm

Opis:
Medal jubileuszowy cesarza Wilhelma I z 1897 r., wybity z okazji setnej rocznicy urodzin cesarza odznaczenie popularnie zwane „Medalem stulecia”. Medal przyznawany był dla urzędników państwowych i uniwersyteckich, a także dla wszystkich oficerów, podoficerów, wojskowych niemieckiej armii, marynarki wojennej i wojsk kolonialnych (Schutztruppe 1891-1918), którzy byli w służbie wojskowej w momencie ustanowienia medalu. Odznaczenie wręczano również weteranom wojennym z XIX wieku: 1813-1815, 1848-1849, 1864, 1866, 1870-1871. Medal noszony był na lewej stronie munduru lub marynarki na żółtej jedwabnej wstążce o szerokości od 30 do 40 mm (w zależności od producenta). Największym wytwórcą odznaczeń była berlińska firma L.Ostermann Otto Oertel.


Medal pruski za zasługi dla państwa III klasy – Preussen. Allgemeines Ehrenzeichen

Sygnatura: WMN/M/001280/0003

Typ: Falerystyka / odznaczenia obce

Material: srebro

Technika: sztancowanie

Wymiary: śr.: 4 cm

Opis:
Medal pruski za zasługi dla państwa III klasy – Preussen. Allgemeines Ehrenzeichen/ Preussen.Medal został ustanowiony w 1810 roku przez króla Fryderyka Wilhelma III – i aż do 1918 roku wybijany z jego inicjałami. Nadawany za różne zasługi cywilne osobom, które nie kwalifikowały się do odznaczenia orderem. Jest to jedno z najdłużej nadawanych odznaczeń Królestwa Prus. Na awersie znajdują się inicjały FWR III, na rewersie napis VERDIENST UM DEN STAAT otoczony wieńcem wawrzynu. Do medalu jest przypisana jedwabna wstążka złożona wg wzoru austriackiego w trójkąt, barwy białej z pomarańczowymi pasami po bokach.


Krzyż pamiątkowy bitwy pod Sadową 1866 r. – Erinnerungskreuz Königgrätz 1866

Sygnatura: WMN/M/001280/0004

Typ: Falerystyka / odznaczenia obce

Material: mosiądz

Technika: sztancowanie

Wymiary: wys.: 3,5 cm; sze.: 3,5 cm

Opis:
Krzyż pamiątkowy bitwy pod Sadową 1866 r. – Erinnerungskreuz Königgrätz 1866. Odznaczenie dla uczestników wojny prusko-austriackiej, ustanowione 20.09.1866 przez króla Wilhelma I. Krzyż nadawano żołnierzom walczącym w zwycięskiej dla Prus bitwie pod Königgrätz – Sadową (3. lipca 1866). Krzyż jest niemal identyczny do odznaczenia nadawanego w tym samy czasie do Krzyża Armii Menu dla jednostek walczących w Turyngii i Południowych Niemczech. Na awersie w ramiona krzyża wplecione liście wawrzynu, w środku orzeł pruski, na ramionach krzyża Königgrätz DEN 5 JULI 1866. Na rewersie znajdują się inicjały RW wokół napis PREUSSENS SIEGREICHEM HEERE, na ramionach krzyża GOTT MIT IHM WAR UNS SEI DIE EHRE. Krzyż na jedwabnej czarnej wstążce z pasami żółtym i białym po bokach.


Medal pamiątkowy za wojnę prusko-francuską 1870-1871 dla kombatantów – Kriegsdenkmünze 1870/71 (für

Sygnatura: WMN/M/001280/0005

Typ: Falerystyka / odznaczenia obce

Material: mosiądz

Technika: sztancowanie

Wymiary: śr.: 3 cm

Opis:
Medal pamiątkowy za wojnę prusko-francuską 1870-1871 dla kombatantów – Kriegsdenkmünze 1870/71 (für Kämpfer)/ Medal dla uczestników Wojny francusko-pruskiej. Ustanowiony 20.05.1871 przez Cesarza Wilhelma I. Wersja dla kombatantów, medal wybity z brązu uzyskanego z przetopionych armat przeciwnika. Na awersie w centralnej części DEM SIEGREICHEN HEERE wokół napis GOTT WAR MIT AUS IHM FEI DIE EHRE, na rewersie krzyż z promieniami wewnątrz ramion, na środku napis: 1870/ 1871. Na rancie napis AUS EROBERTEM GESCHÜTZ (ze zdobytych armat).


Uczestnicy zbrojnej walki o niepodległość narodu w 1863/64. Pamiątka z obchodów jubileuszowych w Poz

Sygnatura: WMN/Z/001289

Typ: Fotografia zbiorowa

Material: Papier

Technika: Odbitka fotograficzna

Wymiary: wys.: 45,2 cm; sze.: 60 cm

Opis:
Weterani z Wielkopolski, uczestnicy Powstania Styczniowego z 1863/64. Zdjęcie z 22 stycznia 1913, wykonane w Poznaniu.


Karabin pruski model 1862

Sygnatura: WMN/MPW/000648

Typ: Militaria / broń palna długa

Material: metal, drewno

Technika: przemysłowa

Wymiary: wys.: 45 mm; gł.: 1365 mm

Opis:
Karabin pruski mod. 1862


Rycina portret Hipolita Cegielskiego zamieszczona w Kalendarzu Ilustrowanym Astronomiczno-Gospodarsk

Sygnatura: WMN/A/004572

Typ: Grafika prasowa, Grafika portretowa

Material: papier

Technika: Druk

Wymiary: wys.: 27,4 cm; sze.: 18,3 cm

Opis:
Portret i wspomnienie Hipolita Cegielskiego to jedna kartka z Kalendarza Ilustrowanego Astronomiczno-Gospodarczego na rok 1869 pod redakcją Jana Jaworskiego. Portret umieszczony na stronie 89, wokół treść odnosząca się do rozkładu linii kolejowych. Na stronie 90 jeden akapit poświęcony niedawno zmarłemu Hipolitowi Cegielskiemu, dalej informacje techniczne o walorach asfaltu.


Biżuteria patriotyczna – broszka z łańcuszkiem i kłódką

Sygnatura: WMN/H/001067

Typ: Ubiór / dodatki / biżuteria patriotyczna

Material: stop metali

Technika: sztancowanie

Wymiary: wys.: 1,5 cm; sze.: 4,5 cm

Opis:
Broszka z łańcuszkiem i kłódką. Broszka w formie fragmentu łańcucha z kłódką w kształcie serca ozdobioną liśćmi bluszczu. Biżuteria sentymentalna (będąca symbolem wiecznej miłości) w Polsce pod zaborami obdarzona była także treściami patriotycznymi (kajdany, kłódka to niewola, bluszcz symbol życia wiecznego i nadziei na odrodzenie).


Biżuteria patriotyczna broszka patriotyczna z trójpolową tarczą herbową z herbami Polski, Litwy i Ru

Sygnatura: WMN/H/001068

Typ: Ubiór / dodatki / biżuteria patriotyczna

Material: srebro

Technika: Metalurgia Odlew

Wymiary: wys.: 1,8 cm; sze.: 4,8 cm

Opis:
Broszka patriotyczna z trójpolową tarczą herbową z herbami Polski, Litwy i Rusi, zwieńczona koroną w formie klamry pasa góralskiego – Broszka w formie prostokątnego pasa góralskiego z parzenicą po obu stronach. Na środku jako klamra pasa trójpolowa tarcza heraldyczna z herbami Polski, Litwy i Rusi.


Biżuteria patriotyczna – broszka żałobna XIX-XX w.

Sygnatura: WMN/H/001066/1 – 2

Typ: Ubiór / dodatki / biżuteria patriotyczna

Material: szkło, metal, skóra

Technika: szycie

Wymiary: wys.: 3,4 cm; sze.: 4,3 cm

Opis:
Broszka żałobna XIX- XX w. Broszka owalna z naszytymi koralikami z barwionego na czarno szkła. Na środku jeden duży koralik w kształcie ostrosłupa dookoła mniejsze. Na rewersie przerdzewiała agrafka z niewyraźną sygnaturą. Jest to typowa broszka mody kobiecej II połowy XIX wieku, noszona w okresie żałoby także dla wyrażenia uczuć patriotycznych.


Portret Tadeusza Kościuszki

Sygnatura: WMN/Sz/000126

Typ: Malarstwo portretowe

Material: płótno

Technika: Techniki malarskie / olej

Wymiary: wys.: 87 cm; sze.: 68,5 cm

Opis:
Obraz Tadeusza Kościuszki.


Mapa Prus Południowych

Sygnatura: WMN/A/004643

Typ: Kartografia / mapy

Material: papier, płótno

Technika: miedzioryt

Wymiary: wys.: 272 cm; sze.: 209 cm

Opis:
Wielkoformatowa mapa Prus Południowych (prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793-1807 na części ziem uzyskanych po rozbiorach Rzeczypospolitej), autorstwa Davida Gilly’ego, wyd. S. Schropp u. Comp., Berlin 1802-1803. Mapa podzielona jest na 13 sekcji, każda z nich opisana na verso nazwami największych miejscowości. Do całości dołączony niewielki arkusz przedstawiający pomniejszoną wersję mapy. Całość umieszczona w tekturowym etui. Podstawowym celem tejże mapy było usprawnienie zarządzania nowymi prowincjami, zwłaszcza w zakresie dostarczania poczty.


Obwieszczenie dotyczące dochodów duchowieństwa z dnia 4.12.1815 podpisane przez Królewsko-Pruskiego

Sygnatura: WMN/A/004512

Typ: Druki ulotne / odezwy i obwieszczenia

Material: papier

Technika: litografia

Wymiary: wys.: 33,8 cm; sze.: 20,5 cm

Opis:
Dokument dotyczący życia w Wielkim Księstwie Poznańskim


Dokument dotyczący szkolnictwa z dnia 18.02.1821 Król. Pruska Rejencja II podpisany Strödel

Sygnatura: WMN/A/004519

Typ: Druki

Material: papier

Technika: litografia

Wymiary: wys.: 33 cm; sze.: 21,2 cm

Opis:
Dokument dotyczący życia w Wielkim Księstwie Poznańskim


Medal – Zerboni di Sposetti – prezes Rejencji Pruskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim

Sygnatura: WMN/M/001270

Typ: Medalierstwo / medale upamiętniające

Material: brąz

Technika: odlew

Wymiary: śr.: 4,2 cm

Opis:
Medal pamiątkowy z wizerunkiem Joseph von Zerboni di Sposetti – w latach 1815-1824 naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego.


Przycisk na biurko, szklany, z motywem Orła w koronie i napisem „Boże zbaw Polskę”

Sygnatura: WMN/H/001077

Typ: Przybory kancelaryjne

Material: szkło, emalia

Technika:

Wymiary: wys.: 5,8 cm; sze.: 3,8 cm

Opis:
Przedmiot z ornamentyką patriotyczną


Ryngraf poznańskiego Sokoła – tarcza zwieńczona orłem z rozportartymi skrzydłami. Poniżej portret kr

Sygnatura: WMN/M/001272

Typ: Medalierstwo / ryngrafy

Material: stop metali

Technika: odlew

Wymiary: wys.: 14,5 cm; sze.: 15 cm

Opis:
Ryngraf w formie tarczy uwieńczonej sokołem trzymającym w szponach ciężarek – symbolem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Poniżej znajduje się tarcza z wizerunkiem Bolesława Chrobrego, po bokach której umieszczone zostały sztandary zwieńczone wizerunkiem sokoła – po trzy z każdej strony tarczy. W dolnej części ryngrafu widoczny jest herb Poznania z gałązką dębu po lewej stronie i gałązka oliwną po prawej.


Album: Wojsko Polskie w roku 1831, przedstawione w 10 obrazach według rysunków Władysława Mottego.

Sygnatura: WMN/Sz/002161

Typ: Grafika historyczna

Material:

Technika: drzeworyt

Wymiary: wys.: 41,5 cm; sze.: 33,5 cm

Opis:
Album „Wojsko Polskie w roku 1831” zawiera 10 drzeworytów, ręcznie kolorowanych wykonanych według rysunków Władysława Mottego, z dodaniem krótkiej historii wojskowości polskiej i działań wojennych w roku 1831. Oprawa współczesna, introligatorska, na licu złocona tytulatura oraz tłoczony na sucho orzeł. Wewnątrz w osobnej przegródce – oryginalny tekst (32 s.).


Miniatura: Hipolit Cegielski

Sygnatura: WMN/Sz/001730

Typ: Malarstwo miniaturowe

Material: kość

Technika: Techniki malarskie / gwasz, Techniki malarskie / akwarela

Wymiary: wys.: 3,7 cm; sze.: 3 cm

Opis:


Miniatura: Maciej Palacz

Sygnatura: WMN/Sz/001731

Typ: Malarstwo miniaturowe

Material: kość

Technika: Techniki malarskie / akwarela, Techniki malarskie / gwasz

Wymiary: wys.: 3,8 cm; sze.: 3,2 cm

Opis:


Litografia: Karol Marcinkowski

Sygnatura: WMN/Sz/000210

Typ: Grafika portretowa

Material: Papier

Technika: litografia

Wymiary: wys.: 37 cm; sze.: 29,2 cm

Opis:


Broszura – Odezwa Komitetu Prowincjonalnego Wyborczego na W. Ks. Poznańskie, Nauka o wyborach, str.1

Sygnatura: WMN/A/004600

Typ: Druki zwarte i ciągłe / broszury informacyjne

Material: papier

Technika: litografia

Wymiary: wys.: 20,5 cm; sze.: 13,5 cm

Opis:
Dokument dotyczący życia w Wielkim Księstwie Poznańskim


Notes Drużyny Skautowej im. Józefa Poniatowskiego w Inowrocławiu 1913 – 1915

Sygnatura: WMN/A/004782

Typ:

Material: papier, płótno

Technika: pismo odręczne

Wymiary: wys.: 13,5 cm; sze.: 8,4 cm

Opis:
Notes Drużyny Skautowej Ks. Józefa Poniatowskiego w Inowrocławiu z lat 1913-1915 (pierwotnie notes „Tow. Uczni Handlowych w Inowrocławiu”)


Skip to content