I WOJNA ŚWIATOWA

EKSPONATY

Nieśmiertelnik Kazimierza Grudzielskiego

Kazimierz Grudzielski (1856-1921) pochodził z rodziny administratora majątku, a jego ojciec pracował w dobrach prekursora wielkopolskiej pracy organicznej w rolnictwie gen. Dezyderego Chłapowskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu poświęcił się jednak służbie w armii cesarskich Niemiec, dochodząc w niej do wyjątkowo jak na Polaka wysokiego stopnia podpułkownika piechoty. W 1917 roku po czynnym udziale w I wojnie światowej (na froncie zachodnim) przeszedł w stan spoczynku, lecz już w listopadzie 1918 roku włączył się w przygotowania do ewentualnego powstania. Był kolejno komendantem Straży Ludowej na powiat wrzesiński, dowódcą odcinka północno-wschodniego z nominacji Dowództwa Generalnego w Poznaniu, dowódcą II Okręgu Wojskowego. 

Skip to content